Paldies, mēs ar jums sazināsimies

UZŅEMŠANA bez pārtraukuma mācībās

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Izglītību apliecinošie dokumenti

Rīgas 1. vidusskolas absolventi saņem:

  1. Atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
  2. Apliecību par vispārējo pamatizglītību.
  3. Zelta absolventa medaļu par augstiem mācību sasniegumiem.

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību apliecina, ka absolvents ir veiksmīgi apguvis visu izglītības programmu.

Skola izsniedz valsts standarta atestātu. Šīs atestāts par vidējo izglītību ir atzīts visā pasaulē.

Atestātu izsniedzam latviešu valodā.

 

Atestātam par vispārējo vidējo izglītību ir sekojošie pielikumi:

1. Sekmju izraksts.

Sekmju izrakstā ir redzami gala vērtējumi par visiem apgūtajiem mācību priekšmetiem.

 

Tālāk tiek norādīti eksāmenu vērtējumi, kā arī skolēna sasniegumi olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbā.

 

2. Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.

Šīs sertifikāts apliecina, ka absolvents ir nokārtojis valsts centralizētos eksāmenus.

Sertifikātā ir noradīti priekšmeti, kuros ir nokārtoti eksāmeni un norādīts zināšanu līmenis šajos priekšmetos.

Apliecība par vispārējo pamatizglītību

Zelta absolventa medaļa

Zelta absolventa medaļu saņem skolēni ar visaugstākajiem mācību sasniegumiem.

Palikuši jautājumi?

Jautājiet un saņemiet izsmeļošu atbildi!